Du har fått en innkalling (kalles stevning) til saken fordi partene eller retten mener du kjenner til noe som kan være viktig for retten å vite. Du har plikt til å møte opp i tråd med innkallingen og forklare deg for retten.

En rettssak avgjøres med bakgrunn i det som er kommet fram i rettssalen. Derfor må vitner forklare seg for retten slik at dommerne hører vitneforklaringen. Det gjelder selv om man tidligere ha forklart seg for politiet eller partenes advokat. En vitneforklaring kan avgjøre utfallet av en sak, derfor har vitner plikt til å snakke sant.

Når du kommer inn i rettssalen, blir du bedt om å stå ved vitneboksen. Så blir du spurt om hva du heter, hvor du bor og så videre. Deretter blir du spurt om du på noen måte er i slekt med tiltalte, fornærmede eller partene i saken. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser, må du fortelle om. Det kan være at du på grunn av din stilling, slektskap eller lignende ikke skal avgi forklaring, eller at du har rett til å la være. Dette vil retten i så fall gjøre deg oppmerksom på.

Du må avgi forsikring før du forklarer deg. Først vil rettens leder formane deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg på ære og samvittighet”.

Du blir så bedt om å fortelle det du vet om saken.

Hvis du ikke er helt sikker på hva du skal forklare deg om, kan du godt be om at det stilles spørsmål. Når du har forklart det du husker, vil som regel advokatene i saken  og deretter dommeren stille spørsmål. Du må også opplyse om det som du eventuelt antar har betydning for saken. Det gjelder selv om du ikke blir spurt direkte om det. Dersom du er i tvil eller ikke husker hva som foregikk, så si fra. Du kan støtte deg til  notater, men selve forklaringen skal være muntlig.

Falsk forklaring er straffbart med inntil fem års fengsel.

Etter at du er ferdig med din forklaring, bestemmer du selv om du vil følge resten av saken fra tilhørerplass.

(Domstol.no)

 

    Kontakt oss: