Vi har erfaring med og arbeider innenfor forskjellige rettsområder. Saker varierer i kompleksitet og krever ulik grad av kompetanse. Prisene varierer derfor fra sak til sak.

Timesatsene våre innenfor familiesaker ligger normalt mellom NOK 1350 og 1800, eks mva.

Timesatsene våre innenfor forretningsjuridiske saker ligger normalt mellom NOK 2000 og 2900, eks mva.

Ved avtaleinngåelse oppgis alltid timesatsen på forhånd. Ta kontakt for en vurdering av hva saken vil koste deg. Vi kan i noen tilfeller også tilby fastpris.

FRI RETTSHJELP

Enkelte klienter, kan ved en del saksforhold, få fri rettshjelp. Dette betyr at kostnadene til juridisk bistand dekkes av det offentlige.

Kontakt oss for en vurdering av om din sak dekkes eller se mer informasjon under «Fri rettshjelp».

    Kontakt oss: