Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Bistandsadvokat

Generelt om bistandsadvokat

Bistandsadvokatene skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Det gjelder både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene.

<strong> </strong>I en rekke straffesaker har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Straffesaker som omfattes fremkommer av straffeprosessloven (strpl.) av 1981 § 107 bokstav a. Blant annet den som blir utsatt for brudd på kontaktforbud, mishandling i nære relasjoner, voldtekt og en rekke andre seksualforbrytelser har krav på bistandsadvokat. Ellers også i tilfeller der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse.

Etterlatte og andre berørte har i noen situasjoner rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Deres rett er regulert i strpl. § 107 boktav a (2) til (4).

Erstatningskrav i forbindelse med straffesaken

I saker hvor fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, fremmes et eventuelt erstatningskrav som regel av bistandsadvokaten. Men et slikt krav kan også fremmes uavhengig av bistandsadvokaten.

Hvem betaler bistandsadvokaten?

Får man først oppnevnt bistandsadvokat etter loven, så betaler det offentlige bistandsadvokatens godtgjørelse uavhengig av din inntekt og formue.