Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Kjøp og transaksjoner

Generelt om kjøp og transaksjoner av fast eiendom

Kjøp og salg av fast eiendom mellom profesjonelle parter reguleres primært av kontrakter. Avhendingsloven (avhl.) av 1992 tjener som bakgrunnsrett og kan fravikes ved avtale dersom ikke noe annet er fastsatt særskilt, jf. avhl. § 1-1 (1) jf. § 1-2 (1).

Ved salg til forbrukere, gjelder en rekke bestemmelser i avhendingsloven ufravikelig til fordel for forbrukeren, jf. avhl. § 1-2 (2).  Det må videre avgrenses mot forbrukerkjøp av nyoppført eierbosted som ikke har vært brukt som bosted i mer enn ett år på avtaletiden, som reguleres av bustadsoppføringsloven (buofl. av 1992.)

Se mer under eiendom i menyen ovenfor.

Tinglysning og rettsvern

Salg av fast eiendom må tinglyses i Grunnboken for å få rettsvern. Rettsvern innebærer at en rettighet i og til fast eiendom blir vernet overfor tredjeparter. Uten rettsvern risikerer du at en tredjepart erverver eiendommen og ekstingverer din rett til den. I så fall mister du retten til eiendommen selv om du har betalt for den.

Reglene om rettsvern for rettigheter til og i fast eiendom finnes stort sett i tinglysingsloven (tgl.) av 1935. Noen spørsmålet blir regulert av ulovfestet rett.