Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Forsvarer

Generelt om forsvareren

Forsvareren er den person som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt under straffeforfølgningen. Forsvareren skal ivareta klientens interesser i saken. Han skal gi klienten råd, og har taushetsplikt om alt han får vite av klienten.

Valg av forsvarer

Siktede har som hovedregel rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken, jf. straffeprosessloven (strpl.) av 1981 § 94 (1). Hvis han eller hun ikke har noe bestemt ønske, vil domstolen oppnevne en. Fra retten til valg av egen forsvarer finnes det unntak for eksempel av hensyn til sakens fremdrift.

Forsvarer under hovedforhandling

Under hovedforhandling skal siktede ha forsvarer, jf. strpl. § 96 (1). Under hovedforhandling ved tingrett har sikte i visse situasjoner likevel ikke krav på forsvarer, jf. strpl. § 96 (2). Der siktede var under 18 år på handlingstidspunktet og det er spørsmål om å idømme ubetinget frihetsstraff, samfunnsstraff eller ungdomsstraff, skal siktede alltid ha forsvarer, jf. § 96 (3).

Rett til offentlig forsvarer

I en rekke situasjoner regulert i strpl. kapittel 9 har siktede rett til å få oppnevnt offentlig forsvarer. I så fall betaler det offentlige forsvareren.