Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Utleie

Generelt om utleie

Husleieloven (husl.) av 1999 regulerer både utleie av bolig og selskapslokaler, jf. husl. § 1-1. Likevel slik at den for leie av bolig ikke kan fravikes til disfavør for leieren med mindre det er særlig fastsatt i loven, mens hovedregelen for andre lokaler (derunder selskapslokaler) er avtalefrihet, med noen unntak i husl., jf. husl. § 1-2. For eksempel kan husl. § 4-1 og § 4-4 ikke fravikes i noen tilfeller:

  • Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår, jf. husl. § 4-1.
  • Den som har betalt høyere leie enn lovlig, kan kreve tilbakebetalt forskjellen mellom det som er betalt og lovlig vederlag, med mindre betaleren i vesentlig grad må anses medansvarlig for overtredelsen. Avtalen for øvrig er bindende selv om tilbakebetaling blir krevd, jf. husl. § 4-4 (1).